top of page

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי :

ביטוח סיעודי הינו ביטוח  אותו רוכשים בד"כ באמצעות קופות החולים .או באופן פרטי. רוב הלקוחות אינם מודעים לזכויותיהם ולא יודעים כי הם מבוטחים בביטוח סיעודי מלכתחילה .

ביטוח סיעודי מיועד להבטיח תשלום גמלה חודשית  למשך 60 חודשים, הגמלה הינה ע"ס  3,500 ₪ / 4,500 ₪ / 5,500 ₪  בהתחשב  בגיל בו הצטרף המבוטח לביטוח הסיעודי .הגמלה משולמת במידה והמבוטח אינו מסוגל לבצע 3 או 4 פעולות  מתוך 6 פעולות ( תלוי בפוליסה עצמה ) כגון :

  1. אי שליטה על מתן שתן . 

  2. אי יכולת לקום משכיבה לישיבה .

  3. אי יכולת לקום מישיבה לעמידה 

  4. אי יכולת רחצה בכוחות עצמו אלא בעזרת הזולת ובישיבה .

  5. ניידות.

  6. אכילה בעזרת הזולת.

כמו כן במקרים של דמנציה .

bottom of page