top of page

רשלנות רפואית

ייצוג בתביעות רשלנות רפואית

משרד עו"ד גסאן אבו ורדה  מוביל בהשגת פיצויים מרביים ומומלצים.
ייעוץ ראשוני ללא התחייבות


איך מקדמים את הטיפול בתביעת רשלנות רפואית:
1.    קבלו ייעוץ ראשוני והערכת סיכוי ללא התחייבות
2.    עו"ד ג'סאן אבו ורדה וצוות המשרד מומלצים בעקביות:
3.    מהי רשלנות רפואית
4.    משרד עו"ד לטיפול בתביעת רשלנות רפואית
5.    ייעוץ משפטי מקצועי לבירור זכויותיכם
6.    האתגר בביסוס תביעת רשלנות רפואית 

באופן מצער גם רופאים טועים וגורמים בשל רשלנות רפואית לנזקי גוף
למטופלים שלהם. מעבר לצורך בהחלמה ובשיקום ראוי וצודק כי נפגעים יקבלו גם פיצויים מרביים בגין הנזקים שנגרמו להם.
במקרה בו ארעה
רשלנות מצד גורם רפואי זכאי הנפגע להגיש תביעת רשלות רפואית כדי לקבל פיצויים מלאים בגין נזקיו. ג'אסאן אבו ורדה יטפל עבורכם בכל הנדרש להגשת תביעת רשלנות רפואית מקצועית וישיגו עבורכם פיצויים מרביים.

bottom of page