top of page

ביטוחי תלמידים

 ביטוחי ילדים: פגיעות תלמידים

 

ילדים במסגרת חינוכיות מבוטחים מעצם היותם תלמידים, וכל מקרה של פגיעה, גם מחוץ לכותלי בית הספר, נופל תחת הקטגוריה של "פגיעות תלמידים". למשרד התמחות בהגשת תביעות נגד מבטחי בתי ספר במסגרת ביטוח תאונות אישיות, וכן בתביעות נגד ביטוח של בתי הספר בתביעות נזיקין

 

כל הורה, בתחילת שנת הלימודים, מקבל את אותו חוזר להורים מטעם ביה"ס או הגן המסביר על ביטוח תלמידים ומבקש להסדיר את התשלום עבור הביטוח. עם זאת, לא כל ההורים מודעים לכך שביטוח תלמידים אינו תקף רק בשעות הלימודים אלא גם לאחר שעות הלימודים. בין אם ילד נפצע או נחבל בביה"ס או הגן ובין אם בגן השעשועים, חוג או סתם כך בטיול עם ההורים בשכונה, ביטוח תאונות ילדים ותלמידים תקף וניתן במסגרתו לקבל את ההחזר על הטיפול הרפואי או השיקום הנדרשים בשל הפגיעה.

bottom of page